Tải game từApp Store Tải game từPlay Store Cài gameAPK

Danh sách server

S5 - Tương Dương

S6 - Thành Đô

S7 - Biện Kinh

S8 - Linh Lăng

MỚI S9 - Quế Dương

MỚI S10 - Vũ Lăng

Liên kết nhanh
chơi ngay nạp thẻ App Store Play Store Tải APK
Chơi quá 180 phút 1 ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe